Instruments
Ensembles
Opera
Composers
Performers

Sheet music

Original

Bach, Johann Sebastian. Chorus. "Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit kommen wird" for Marimba Duet. BWV 108 No 4. Bach, Johann Sebastian. Marimba. Magatagan, Mike. Chorus. "Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit kommen wird". BWV 108 No 4. for Marimba Duet.

Translation

Bach, Johann Sebastian. Chorus. "Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit kommen wird" for Marimba Duet. BWV 108 No 4. Bach, Johann Sebastian. Marimba. Magatagan, Mike. Chorus. "Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit kommen wird". BWV 108 No 4. Duet for Marimba.